Larsen stiller spørsmål rundt at kommunen ved ordføreren har kjøpt inn et slikt seil, uten tanke for å bruke det selv. Han synes ikke det er godt nok at ordfører Einar Busterud stiller som betingelse at høyder og plassering blir sendt til Jernbaneverket.

– Nå eller aldri er en aksjonsgruppe som har tatt standpunkt for øst. De er ikke nøytrale. Det er åpenbart at det er feilkilder knyttet til slike beregninger. Kommunen kan ikke kjøpe inn slike seil uten selv å bruke ressurser på å kvalitetssikre høyder og plassering, sier Larsen.

Som velforening krever de likebehandling, og vil raskt bestille tre seil til å henge opp på barrierepunkter i den østre traseen. Det gjelder østlig trases kryssing av Stangevegen, Vangsvegen og høyden på stasjonen foran Vikingskipet.

– Vi er ikke imot visualiseringer, men det er avgjørende at de er kvalitetssikret av kommunen eller Jernbaneverket, sier Larsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00