Greveløkka skole er i ferd med å bli utvidet til dobbelt kapasitet av i dag. Det har ført til at kommunen vil justere skolekretsgrensene for å øke inntaksområdet til Greveløkka skole.

Dette betyr at områdene Østre Ajer, Vollhagan (Volljordet) og nedre Mæhlumsløkka går inn i inntaksområdet til Greveløkka skole, mot Storhamar skole som i dag.

Formannskapet vedtok enstemmig innstillingen fra rådmannen 24. mai, før saken ble utsatt i kommunestyret onsdag (se undersak).

Unngår deling

I dag fordeles elevene på Storhamar skole på to ungdomsskoler; Ajer og Børstad.

Fordi det er lengre veg til Børstad, har mange elever søkt om overflytting til Ajer.

Rådmannen foreslår å justere kretsgrensene slik at hele Storhamar krets fra neste høst går til Ajer ungdomsskole, mens alle elevene på Greveløkka går til Børstad ungdomsskole.

Grundig jobb

Ajer vel har kjørt en prosess blant sine medlemmer på Ajer, og har levert en grundig og gjennomarbeidet høringsuttalelse.

Leder i velet Tor Arne Myhre og styremedlem Kristian Andreas Ulen mener det er gode grunner for at skolekretsen til Greveløkka heller bør utvides østover i byen og inkludere en del av Rollsløkkas krets, og at barn fra nabolag på Ajer fortsetter på Storhamar som i dag.

Velet begrunner sitt forslag med elevutviklingen i de enkelte boligområder, at flest får gå på skolen som ligger nærmest bostedet, og at det bidrar til mest mulig jevn kapasitetsutnyttelse på alle skolene.

Bygger på fakta

I høringsuttalelsen nevnes det også at mange av beboerne på Ajer har bosatt seg i området på grunn av skoletilhørighet til Storhamar skole og Ajer ungdomsskole.

Ajers klare profil innen sang, dans og drama har vært utslagsgivende ved valg av bosted, men dette har ikke vært avgjørende for velforeningens syn.

Velforeningen mener kommunen bør ha stabilitet og forutsigbarhet for innbyggerne i tankene.

– Vi i velet har sett på fakta, og lagt folketallet i de ulike kretsene til grunn. Vi har forsøkt å lage en mer robust inndeling av kretser som står seg lenger, slik at man om få år slipper å endre skolekretsene igjen, sier Ulen.

Nye skolekretsgrenser skal gjelde fra neste skoleår. Søsken får fortsatt rett til å gå på samme skole.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00