Dette går fram av NSBs høringsuttalelse til det som kalles faggrunnlaget til Nasjonal transportplan (samferdselsetatenes innspill).

Av uttalelsen går det fram at det er strekningen mellom Hamar og Lillehammer som har de største driftsutfordringene med den største trafikken blant de ytre IC-strekningene.

Her kjøres inntil 18 gjennomgående godstog på hverdager, 8 fjerntog og 64 IC-avganger. NSB påpeker at strekningen mellom Hamar og Lillehammer er viktig for å øke godsframføring på jernbanen totalt sett.

– NSB er helt tydelig på at Hamar – Lillehammer må prioriteres høyere enn de andre ytre strekningene. Dette er en flaskehals, påpeker fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00