Boligpartner har to innspill ved rullering av kommuneplanens arealdel.

De to områdene som de spiller inn i samarbeid med grunneier er en sone av Klukhagan langs Olav Trygvasons gate, og et mindre område mellom vanntårnet og Stafsbergvegen, på andre siden av Klukhagan. BoligPartne ønsker er å anlegge ny boligbebyggelse på begge de to arealene.

Boligpartner mener en utbygging ikke vil ødelegge Klukhagans funksjon som frilufts- og rekreasjonsområde. Boligselskapet påpeker at det er viktig å utnytte sentrumsnære område for å begrense prisveksten i boligmarkedet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00