Eiendomsselskapet sitter med flere større eiendommer i Hamar sentrum.

Sanderud er positiv til handlingsplanen for sentrum som rådmann Bjørn Gudbjørgsrud la fram for en uke siden, og formannskapet sa seg positive til onsdag.

Planen inneholder alt fra gratis korttidsparkering, opprusting av Østre torg, prioritert byggesaksbehandling og økt fokus på kunst og kultur i sentrum.

Bilfri Strandgate?

Formannskapet var onsdag overveiende positive til tiltakene.

Ordfører Einar Busterud (BBL) lanserte i tillegg et forslag om å stenge Strandgata for biltrafikk på lørdager.

Fra gårdeierne har mottakelsen av «sentrumspakken» vært god, og administrerende direktør Tron Sanderud i Utstillingsplassen Eiendom er ikke noe unntak.

Ny sentrumsplan

Han tror den skisserte satsingen er både riktig og nødvendig.

Vel så viktig tror han en ny sentrumsplan blir. Når kommunen har fått ferdig ny kommuneplan, vil de gå i gang med å lage en ny plan for sentrum. Sentrale temaer der blir etasjehøyder og hvilke bygninger som skal vernes.

– Vi mener det må «ryddes» i kommunens SEFRAK-register, sier Sanderud.

Dette registeret har en oversikt over verneverdi på bygninger. Registeret har betydning når det gjelder hvilke bygninger som kan rives eller utvikles, og på hvilken måte.

Kjøpte bygård

I tillegg vil etasjehøyder bli et tema. I dag er regelen i sentrum fire etasjer pluss eventuelt en inntrukket femte etasje.

– Det må også ses på parkeringskrav for boliger i sentrum. Så lenge boligene ligger nært kollektivknutepunkt, må det lempes på dem, mener Sanderud.

Utstillingsplassen Eiendom har for øvrig nettopp kjøpt det gamle DNB-bygget i Strandgata. Etter at banken flyttet til CC Hamar, lyktes ikke den forrige gårdeieren å få leid ut tilstrekkelig med areal og gikk konkurs.

I bygget er det nesten 5.000 kvadratmeter med kontorlokaler.

Styreleder Live Giset i Hamar Sentrum AS er også glad for kommunens sentrumssatsing.

– Veldig bra. Vi må fort få landet gratisparkering, og det er viktig at kommunen og næringen i samarbeid finner ut hva som er mest hensiktsmessig. Det er viktig å få like vilkår som kjøpesentrene, sier Giset.

Sentrumsaktørene ønsker også få økt stilling til sentrumskoordinatoren som ble tilsatt på nyåret.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00