Hamar kommune er i ferd med å lage en ny kommuneplan som skal gå fram til 2030.

Les også: Mener Hamar har havnet i bakleksa

I det første utkastet til langsiktig arealstrategi som legges fram for formannskapet onsdag, heter det at «Kommunen skal legge til rette for moderat utbygging i Klukhagan, Furuberget og Frøbergsberget».

For Klukhagans del har Boligpartner inngått et samarbeid med grunneieren og foreslått bygging av nye boliger i randsonen mot Mæhlumsløkka samt et mindre område mot Stafsbergvegen.

Ønsker vekst

Forslaget fra rådmannen må ses i lys av ønsket om vekst og utvikling i Hamar, og ambisjonen om å bygge 200 til 250 nye boenheter per år for å sikret ønsket befolkningsvekst.

Les rådmannens kronikk om den framtidige veksten i Hamar

Dette skal skje i en kommune hvor det er knapphet på areal, og nabokommunene har sagt nei til sammenslåing.

Å åpne for en moderat utbygging av sentrale friområder, er politisk kontroversielt.

Tommel ned

Katrine Aalstad i Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil reservere seg fra å bygge ned deler av de tre friområdene.

– I Hamar har vi i utgangspunktet lite friområder i mange av byens boligområder, sier Aalstad.

MDG mener at fortetting i dagens sentrum i større grad må møte behovet for nye boliger.

Aalstad mener det er mangel på retning og konsekvens i arealstrategien. På den ene siden foreslås det at Hamar skal bli femminutters byen med økt fokus på gange og sykling, og på den andre siden foreslås det å åpne for nedbygging av Vien gård (se undersak).

– Jeg kjenner rett og slett ikke igjen dokumentet i forhold til den prosessen som har vært underveis, sier Aalstad, som er leder i arbeidsgruppa for kommuneplanen.

Gruppeleder Grete Solli i Hamar Arbeiderparti er heller ikke klar til å si ja til boligbygging i de aktuelle friområdene.

– Dette er vi imot, sier Solli.

Gruppeleder Jane Meyer i Hamar Høyre vil ikke kommentere saken før de har diskutert den på sitt gruppemøte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00