NRK Hedmark og Oppland melder at Datatilsynet pålegger Hamar-politiet å fjerne kameraet som politiet satte opp på Koigen. Ifølge NRK vil politiet rette seg etter vedtaket.

Kameraet har vært omdiskutert siden det ble satt opp i fjor sommer.

Politiet satte opp kameraet fordi det ble omsatt narkotika i et område som ellers er ment å være til hygge for barn og ungdom.

Særlig på sommerkvelder med mye ungdom samlet på Koigen var politiet redd for at narkotikaselgerne skulle få fritt leide.

Datatilsynet vil nå altså, akkurat som i Brumunddal, fjerne politiets overvåkingskamera.

Kameraet henger i toppen av en høy stolpe mellom skateparken og den nye skatebowlen.

Politiet reagerte raskt etter at Datatilsynet hadde sagt sitt.

- Kameraet ble tatt ned 23.januar, så nå er det ingen overvåking på Koigen, sier politiets stasjonssjef, Bjørn Lier.

Det omsettes dop

I mai for to år siden skrev HA at politiet sommeren før erfarte at det foregikk både bruk av narkotika og omsetning av narkotika på Koigen. Det kom fram i en sak som Hamar formannskap fikk til behandling for to år siden.

Bakgrunnen for at saken kom opp, var at politiet søkte Hamar kommune om midler til å skifte ut og oppgradere det kamerautstyret i Hamar sentrum som har vært i bruk siden 2008. Tre kameraer har i disse årene overvåket aktiviteten i sentrum på strategiske steder.

«Ser» også hærverk

Samtidig som opprustingen ønsket politiet å sette opp et fjerde kamera på Koigen for å forebygge bruk og omsetning av narkotika.

– Politirådet mener Koigen skal være en trygg og forutsigbar plass for hele byens befolkning og mener dette er et godt tiltak for å ivareta dette. Dette vil også dekke området med tanke på annen kriminalitet og hærverk, het det i saken til formannskapet.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00