– Noe av det mest typiske med boligmarkedet i Hamar er at en veldig stor andel boligeiere vil kjøpe ny bolig før de selger boligen de bor i. Det – og stor optimisme med tanke på fortsatt økende priser – preger markedet i Hamar.

Det sier Stein Olav Engebakken (35), eiendomsmegler og salgsleder ved Eiendomsmegler 1 i Hamar til HA.

Han presenterer ferske tall der både prisene i Hamar – og folks oppfatninger/framtidstro – sammenlignes med landet for øvrig.

Megleren møter HA ved byggeplassen til Vestbyen Kvartal – et typisk tegn på utviklingen i Innlandshovedstaden:

31 av de 34 leilighetene i første byggetrinn er solgt allerede før grunnmuren er støpt. De dyreste leilighetene gikk først.

Fem av 10 til kjøpe først

EiendomsMegler 1s boligbarometer tar for seg flere av større byene i Norge, deriblant Hamar.

Her er noen av funnene i barometeret som presenteres nå:

Folk i Hamar har vesentlig større tiltro til egen økonomi – og utviklingen av denne – enn snittet på landsbasis.

48 prosent av husholdningene i Hamar vil kjøpe bolig før de selger. Dette er den nest høyeste andelen i landet etter Sandefjord/Tønsberg. Tilsvarende tall for Lillehammer er 24 prosent.

– Dette er med på å forklare det lille tilbudet av boliger som ligger ute. Det er også mulig at dette blir selvforsterkende ved at man blir redd for å selge først og bli stående uten bolig i trangt boligmarked fordi det er så lite å velge blant, sier Engebakken til HA.

7 av 10 tror på prisøkning

72 prosent av de spurte i Hamar tror at prisene vil øke de neste 12 månedene. «Ingen» i Hamar tror at boligprisene vil falle.

Dette er den laveste pessimismen – mål etter tro på fall i boligprisene – i hele landet. Bare Bergen er på linje med Hamar.

44 prosent av de spurte i Hamar sier at de vil foretrekke leilighet ved sitt neste boligkjøp.

Tilsvarende tall for Lillehammer 22 prosent.

– Det er også en forholdsvis høy andel av de spurte i Hamar som sier at de har flytteplaner, sier eiendomsmegler Engebakken.

Selgers Marked

– Hva blir konsekvensene av disse holdningene i Hamar?

– Særlig det at så mange vil kjøpe før de selger bidrar til underskudd på boliger i Hamar. Det er relativt sett mye færre boliger ute for salg nå enn på samme tid i fjor. Dette bidrar til at det blir selgers marked på Hamar, sier Engebakken og legger til:

– Summen av alt dette er at det jevnt over oppnås veldig gode priser i Hamar. Mange kjøpere fra Oslo og Akershus bidrar til det.

Og nå er det boligmesse (se faktaramme) i Vikingskipet i Hamar i tre dager til ende.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00