Etter at Hamar kommune gikk med millionunderskudd i 2014, ble det nytilsatt rådmann Bjørn Gudbjørgsrud første oppgave å få orden på økonomien.

Gliset var derfor bredt da Gudbjørgsrud og økonomistaben inviterte til pressemøte tirsdag for å orientere om resultatet for 2016.

Høyere skatteinngang

Årsaken til den store resultatforbedringen på to år, oppgir Gudbjørgsrud til å være god budsjettstyring, en høyere skatteinngang enn budsjettert (cirka 27 millioner kroner i fjor), god befolkningsvekst, et lavt rentenivå og et moderat lønnsoppgjør.

Samtidig er budsjett- og rapporteringsrutinene strammet opp. Samt at det i de to foregående årene har vært kuttet betydelige beløp i kommunens drift.

Ikke kretsmesterskap

Hele 146 millioner kroner foreslår rådmannen at blir avsatt til disposisjonsfond. Pengene skal brukes til egenkapital til framtidige investeringer.

Ringsaker kommune hadde i 2016 et netto driftsresultat på 115 millioner kroner.

– Ja, dette er litt bedre enn Ringsakers, men dette er ikke noe kretsmesterskap, sier Gudbjørgsrud.

Stram styring

De kommunale enhetene har alle bortsett fra to brukt mindre penger til sin drift enn budsjettert. De to som har overforbruk er helse og omsorgsavdelingen med 2,2 millioner kroner i merforbruk, og levekår med 3,5 millioner kroner (Nav, barnevern).

Ordfører Einar Busterud er i likhet med rådmannen godt fornøyd med både snuoperasjonen og fjorårets overskudd.

– Dette er kjempebra. Vi har ryddet i økonomien, og det vil jeg rose hele det politiske miljø og administrasjonen for, sier Busterud.

– Er det aktuelt å kutte i eiendomsskatten?

– Ja, det kan være rom for å vurdere det, sier Busterud.

Rådmannen foreslår at 5 millioner kroner av overskuddet brukes til sentrums- og næringsutvikling. Busterud kan for eksempel tenke seg å oppgradere og forskjønne Østre torg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00