Den opprivende jernbanediskusjonen i Hamar nærmer seg et foreløpig punktum.

21. desember skal kommunestyret fatte sitt trasévedtak, men onsdag skal formannskapet lage sin innstilling til kommunestyret, og den kommer til å ende på øst.

Her kan du lese om det historiske jernbanevedtaket fra Stanges planutvalg tirsdag.

Ap Fristiller

Flertallet på sju stemmer for øst utgjøres av ordfører Einar Busterud, Tor Inge Martinsen og Inga Borud fra By- og bygdelista, Knut Fangberget (H), Stig Vaagan (V), Geir Byberg (KrF) og Morten Aspeli (Ap).

Gruppeleder Grete T. Solli i Arbeiderpartiet opplyser at kommunestyregruppa har besluttet å fristille representantene. De øvrige tre Ap-representantene vil følge medlemsmøtets vedtak om vest med kulvert.

I tillegg har Katrine Aalstad (MDG) signalisert at hun primært går for midt, og subsidiært for vest.

Busterud Stemmer øst

Ordfører Einar Busterud bekrefter at han vil stemme for øst i onsdagens formannskap, sammen med resten av By- og bygdelistagruppa.

– Hva vil det bety dersom kommunestyret 21. desember, slik det tyder på nå, vedtar det østre traséalternativet, som frarådes av Jernbaneverket?

– Det vil ikke ha noe annet å si enn at det er én stemme blant flere andre instanser, sier Busterud.

Fangberget Er optimist

Leder Thomas L. Jørgensen i Hamar Ap synes det er vanskelig å svare på hva kommunestyrets vedtak vil ha å si.

– Det tør jeg nesten ikke å uttale meg om. Kommunaldepartementet lyttet til det lokale nivået i diskusjonen om trasé for firefelts E6 gjennom Åkersvika selv om det tok fire år, sier Jørgensen.

Varaordfører Knut Fangberget (H) har tro på at staten vil velge å lytte til det lokale politiske miljøet hvis det blir et flertall for øst.

– Kommunalministeren har nesten uten unntak valgt å lytte til kommunale vedtak. Et flertall i kommunestyret for øst er et klart signal som sammen med at øst er rimeligst gjør at jeg er optimist med tanke på at et østvedtak blir fulgt opp av regjeringen, sier Fangberget.

Tilsvingsproblematikken på øst med manglende nordlig godstilknytningen mellom Dovre- og Rørosbanen, mener Fangberget kan løses ved en kort tilsving i samme område hvor det for øvrig er regulert firefelts Disen bru som del av E6-prosjektet uten statlige innsigelser.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00