Da HA kartla den politiske situasjonen for én måned siden, hadde det østre og vestre traséalternativet med kulvert omtrent like stor oppslutning.

Situasjonen har ikke endret seg mye. Fortsatt er det flere politiske partier som ikke endelig har bestemt seg.

Avventer fortsatt

Ordfører Einar Busteruds liste, By- og bygdelista, avventer nå Jernbaneverkets behandling av alle merknadene som kom inn under høringen før de behandler saken endelig. Lista har et valgløfte om at jernbanen skal ut av strandsonen.

– Jeg mener argumentene totalt sett er best for det østre alternativet, men vi får se. Vi må gjøre et vedtak som kan bli realisert, sier Busterud.

Fordel med klart flertall

Når kommunedelplanen skal behandles av kommunestyret 21. desember, hadde Busterud ideelt sett ønsket seg et størst mulig flertall bak vedtaket, men synes ikke det ser ut som det er mulig akkurat nå.

– Akkurat nå tipper jeg det er flertall for øst. I den grad kommunens mening teller, hadde det vært en fordel med et stort flertall for ett forslag, mener Busterud.

– Vanskelig å si

– Vil det i det hele tatt ha noe å si hva kommunestyret vedtar, Busterud?

– I denne saken ser det mest utfordrende ut å få staten til å bli enig med staten. Det er vanskelig å si hva det vil ha å si hva kommunestyret vedtar. Jeg tror departementet vil legge stor vekt på pris, sier Busterud.

Han legger til at han primært ønsker å få til en enighet i kommunen og med Jernbaneverket.

Busterud ser for seg at avstemmingen i kommunestyret blir lagt opp slik at vedtaket inneholder en prioritert rekkefølge på alternativene. Dette blir et tema på gruppeledermøter framover.

– Ikke aktuelt

Hamar kommune skrev tidligere i høst et brev til kommunalminister Jan Tore Sanner vedrørende muligheten for at departementet tar over saken uten at den går via Fylkesmannen i Hedmark.

HA har forespurt underdirektør Magne Djup i kommunalavdelingen hos fylkesmannen om det er aktuelt.

– Nei, det er ikke aktuelt med mindre departementet skulle be om det. For øvrig kan vi jo vanskelig sende over saken før kommunene har behandlet den, sier Djup.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00