Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud vil ha befolkningsvekst, men Hamar er i skvis på byggeområder.

Les rådmannens kronikk her.

Hen har kastet ut et forslag om en moderat utbygging i friområdene Furuberget, Frøbergsberget og Klukhagan.

Får mest ris

På sosiale medier møter han mest motbør, men det er også noen som støtter utspillet.

Les også: Populære friområder i faresonen

Ulf Michaelsen eier en enebolig i Vikerkollen på Jessnes-siden av Furuberget. I området er det flere grunneiere som sitter med store tomter. De ønsker å fradele boligtomter, men har så langt fått nei av Hamar kommune.

HAs leder: Hamar trenger flere boliger

– Vi flyttet til dette området fordi vi var så glad i å gå tur i Furuberget. Det er vi fortsatt. Jeg mener at det er mulig med en forsiktig fortetting uten at Furuberget som friområde forringes, sier Michaelsen.

– Rart

Michaelsens tomt er på fem mål, hvorav et par mål består av kratt og skog. Dette området mener han passer fint til et par eneboliger. Da han fikk lagt inn vann og kloakk, sørget han for å dimensjonere anlegget slik at det kan ta flere boenheter.

– Like borti her har Ringsaker kommune åpnet et stort boligfelt. Da er det litt rart at Hamar kommune ikke er åpne for en forsiktig fortetting. Hamar er i vekst, og trenger flere boliger, sier Michaelsen.

I strid med klimamål

Hamar kommune avslo ved forrige behandling av kommuneplanen å åpne for flere boliger på nordsiden av Furuberget.

Begrunnelsen var at det var i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet transport- og arealplanlegging og klimamål.

Arealplanlegger Tone Wabakken i Hamar kommune opplyser at deler av Furuberget er naturreservat, og deler er også et statlig sikret friluftsområde. Dette begrenser kommunens handlefrihet. Arealplanavdelingen har nå bestilt en ekstern analyse av potensialet for fortetting i sentrum og boligområder.

Til denne revisjonen av arealplanen i kommuneplanen har det kommet inn flere forslag på ny boligbebyggelse i randsoner både i Furuberget, Frøbergsberget og Klukhagan.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00