– Katta er bedre, for da får vi snakket mer norsk, sier Sayed.

Sayed Aziz Khan har flyktet fra Afghanistan, og har vært i Norge i 1,5 år. Han bor i Hamar og er blant flere minoritetsspråklige ungdommer som får sitt skoletilbud blant eldre elever på Hamar læringssenter.

Av økonomiske årsaker har Hamar kommune bygget opp sitt eget tilbud i tilknytning til kommunens språkopplæring for innvandrere, nå kalt Hamar læringssenter.

Jevnaldrende

Ungdommene som møter HA i Hamar bibliotek har et sterkt ønske om å få gå sammen med jevnaldrende i innføringstilbudet på Hamar katedralskole. Dette drives i regi av Hedmark fylkeskommune, og har en høyere pris for kommunen.

– Jeg ønsker å lære norsk veldig godt. På Katta er det mange jevnaldrende norske ungdommer, og vi får snakket mye norsk, tror Sayed.

Deltar i fellesaktiviteter

På Katta har de minoritetsspråklige elevene undervisning i egne klasser, men de deltar i gym og fellesaktiviteter på skolen på lik linje med øvrige elever. Gjengen HA møter tror Katta er en god arena for å bli integrert.

– På Hamar læringssenter går vi sammen med mange voksne elever. Vi ønsker å møte nye venner på vår egen alder og lære bedre på Katta, supplerer Heinok Gerekistos.

Bedre motivasjon

Hamar Arbeiderparti har gjennom lang tid jobbet for å få kommunen til å åpne opp for at disse elevene skal ha den samme valgfriheten som norske elever. Kommunestyrerepresentant Osman Kawkabishad mener det er en bedre motivasjon for ungdommene å gå i vanlig norsk skole.

– Der møter de jevnaldrende. Målet er å integrere ungdommene godt, slik at de blir gode borgere som bidrar og betaler skatt til det norske samfunnet, sier Kawkabishad.

Saken utredes nå av kommunens administrasjon.

– Det finnes eksempler på at resultatene bedres når minoritetsspråklige går på vanlige videregående skoler, sier Ap-politiker Grete Solli.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00