• UTBYGGERNE: Anne Cecilie Arnkværn og John Niclas Hage, med sønnen og Knut Hage (t.h.) under åpningen av CC Stadion. FOTO: FRANK BRANDSÅS

– Jeg synes at det er litt trist og frustrerende å måtte vente slik.

Det sier John Niclas Hage til HA.

Sammen med samboer Anne Cecilie Arnkværn kjøpte han for halvannet år siden en villa ved Mjøsa i Hamar.

Paret betalte 18 millioner kroner for huset som er nærmeste nabo til den berømte Riise-villaen på Domkirkeodden.

NYE Påbygg – eller rive alt

Samboerparet ønsker å rive de to tilbyggene på villaen og erstatte disse med moderne tilbygg med flate tak og uteplass på toppen.

I samboerparets søknadspapir er het det at de ville vurdere å rive hele huset og bygge et moderne hus dersom de ikke fikk tillatelse til å erstatte tilbyggene med modnerne tilbygg.

Bortsett fra noen rom under bakken, deriblant svømmebasseng, skal ikke nye påbygg gi vesentlige endringer i antall kvadratmeter bolig.

Kommunen sa ja

Hamar kommune sa OK.

Hedmark fylkeskommune sa imidlertid nei til påbyggene – primært fordi fylkeskommunen mener de nye tilbyggene vil bryte med byggestilen i området.

Onsdag skal Hamar formannskap behandle avslaget fra fylkeskommunen. Rådmannen anbefaler å opprettholde tillatelsen og innstiller på at saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse.

Skuffet byggherre

John Niclas Hage sier seg skuffet over at halvannet års venting:

– Det er litt slitsomt å bli rammet av en slik prosess. Vi kan ikke gjøre annet enn å dra til huset og stelle i hagen, og vente, sier Hage.

– Hvorfor er huset ubebodd?

– Fordi vi hadde sett for oss å starte ombyggingen for lenge siden. Vi ønsker å gjøre såpass store endringer at det er best ikke å bo i huset under ombyggingen.

– Er det fortsatt aktuelt å rive hele huset dersom det blir nei?

– Det har aldri vært noe ønske fra vår side å rive det opprinnelige hsuet, og er det heller ikke nå. Vi ønsker å bevare hovedhuset fra 1920. Nye tilbygg vil gjøre boligen mer funksjonell.

– Hva ser du for deg nå?

– Vi er spente. Vi er klar over at fylkesmannen sjelden omgjør vedtak fattet i fylkeskommunen. Hvis så blir tilfelle må vi se på prosjektet med nye øyne. Da vil riving av hele bygningsmassen også bli vurdert, sier John Niclas Hage til HA.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00