Det er Sentio Research Norge som har gjennomført undersøkelsen for HA.

Et representativt utvalg på 400 personer over 18 år bosatt i Hamar kommune er spurt.

35,1 prosent svarer at de foretrekker korridor vest med dagens stasjonsplassering og kulvert, mens 53,1 prosent foretrekker øst med stasjon ved Vikingskipet.

11,6 prosent svarer «vet ikke».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00