Det var en stor sak for Høyre og By- og bygdelista i valgkampen å få gjeninnført et eget politisk arbeidsutvalg for økonomisaker. Etter valget ble det opprettet, med varaordfører Knut Fangberget (H) som leder.

Men nå ser verken rådmannen eller politikerne at nytten av dette utvalget forsvarer innsatsen, og det ble i formannskapet onsdag lagt ned umiddelbart.

Arbeidsutvalget for plansaker fortsetter som arbeidsgruppe for kommuneplanarbeidet med Katrine Aalstad (MDG) som leder.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00