I to dager er kommunetopper og politikere samlet i Hamar kulturhus til sin årlige strategikonferanse.

Perspektivene framover skal trekkes opp.

Selv om 2016 ble et bra år for kommunen med mye positiv oppmerksomhet, er det også mørke skyer.

– Løgner og skrythals

Ordfører Einar Busterud mener verdenssituasjonen med ny president i USA også kan påvirke Hamars utsikter.

Donald Trump innsettes som president i USA fredag.

Busterud har ikke videre tro på Trump. I sin innledning på strategikonferansen sa han dette:

– Trump hadde ikke vært formann i et borettslag i OBOS en gang. I nabolaget hadde han blitt avslørt som en løgner og en skrythals. Nå kan Trump endre verdensdagsorden i løpet av timer, sier Busterud.

Store kutt bak seg

Etter et par tøffe år økonomisk, med store kutt i budsjettene, ser situasjonen atskillig lysere ut for Hamar kommune.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud la tirsdag fram en foreløpig prognose på et netto driftsresultat på 40 millioner kroner for 2016.

Det skyldes både bedre skatteinngang enn budsjettert, og at de kommunale enhetene har holdt budsjettene.

Det er to unntak; familie og levekår (for eksempel Nav) og helse og omsorg, begge med overforbruk i millionklassen.

Flere innbyggere

Hamar kommune hadde en befolkningsvekst på 1,4 prosent per tredje kvartal i 2016.

Ambisjonen bør være 1,5 prosent, eller 450 nye innbyggere i året, mener Gudbjørgsrud.

Det tilsvarer økte inntekter på cirka 20 millioner kroner i året.

Mange nye innbyggere og orden i økonomien til tross, en reduksjon i antall sysselsatte i Hamar i forhold til landet gir grunn til bekymring.

Også høyt sykefravær i mange av kommunens enheter bekymrer blant annet nytilsatt HR-sjef André Holen.

Det finnes barnehageavdelinger med et sykefravær på over 10 prosent, og avdelinger i helse- og omsorg med sykefravær over 20 prosent.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00