Årsmøtet i Hamar Ap valgte følgende personer til styret i Hamar Ap: Thomas L. Jørgensen (leder), Sylvia Brustad (1. nestleder), Yngve Haugstveit (2. nestleder), Hilde Nyutstumoen (sekretær), Helge Ryen (kasserer), Torbjørn Almlid (styremedlem) og Anne Bi Hoffsten (kvinnekontakt).

Varamedlemmer er Geir Ove Ovesen, Nora Mageli og Maria Amala Hollen.

Valgene var enstemmige.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00