Nye veier får ikke dispensasjon til en annen forstøtningsmur langs ny E6 forbi Skeidar-bygget.

Nye veier har søkt om å få erstatte en trinnvis forstøtningsmur med en 8 meter høy mur mellom E6 og Skeidar/Plantasjen. Ifølge Nye veier ville de har gitt færre ulemper for næringseiendommen. Men formannskapet i Hamar er samstemt på at dette ikke er en god, helhetlig løsning, og har sagt nei til søknaden. Forholdet ble vurdert og forkastet i reguleringsplanen for ny E6 som ble vedtatt i 2016. Også Høyres Michael Oreld stemte ned dispensasjonssøknaden i formannskapet onsdag.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00