Fra onsdag skal du kunne gå av og på bussene ved HA i Grønnegata. Her er det opprettet to nye holdeplasser som er merket «Seminargata».

Når dette trer i kraft, forsvinner stoppestedet nedenfor posthuset i Grønnegata på veg inn til sentrum. Borte blir også det andre stoppestedet i Skolegata, ved Høgskolen.

– Vi har gjort dette for å få litt jevnere avstander mellom stoppestedene fra Hamar skysstasjon til sykehuset, sier Cathrine Glomsvoll, markedssjef i Hedmark Trafikk.

Holdeplassen ved sykehuset opprettholdes.

Det er Statens vegvesen som har stått for arbeidet. Ved de nye stoppestedene er fortauskantene forhøyet.

I tillegg til de nye stoppestedene, har vegvesenet oppgradert andre stoppesteder. Glomsvoll trekker fram holdeplassen ved Spar-butikken på Solvang som er oppgradert med sykkelparkering.

Det er stadig flere som bruker bussen. Tallene fra januar og ut august viser en økning på 9, 2 prosent i Hedmark, en økning på 133.000 reisende sammenlignet med i fjor så langt i året. Bybussene i Hamarregionen økte med 14.6 prosent i samme periode.

Allerede neste år håper Hedmark Trafikk å prøve ut elektriske busser. Trolig vil det skje på bybuss 1-ruta.

Hedmark Trafikk ser nå på ny anbudsperiode fra 2020 for hamarregionen.

–Nå skjer utviklingen veldig raskt, og vi ser på helhetlige kollektivløsninger med kunden i fokus, sier Cathrine Glomsvoll.

Hedmark Trafikk har hatt møter med kommunene på Hedmarken for blant annet å se hvor nye store utbyggingsprosjekter kommer med tanke på framtidige kollektivløsninger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00