– Alle bussene som normalt går gjennom Grønnegata vil stoppe for både av- og påstigning. Unntaket er ekspressbussen 171 til og fra Gjøvik, som ikke stopper ved de nye holdeplassene, forteller informasjons- og markedssjef Cathrine Glomsvoll i Hedmark Trafikk.

Når holdeplassene tas i bruk avhenger av når Statens vegvesen godkjenner dem, men Glomsvoll regner med at det skjer i nær framtid.

Det er også endringer for noen bussruter. Holdeplassene Nordahl Griegs gate 20, Løypevegen og Nordahl Griegs gate 54 dekkes ikke lenger av Bybuss 5 Smeby-Hamar.

Ny holdeplass som erstatning for disse kommer i Norsengsgate, og busskilt settes opp før ruteendring. I tillegg betjenes ikke lenger holdeplassen Statens Hus. Spesielt for reisende fra Nordahl Griegsgate 54 er nærmeste holdeplass Tomlestadvegen ved blokkene. Det er nå halvtimesavganger fra klokka 06.00-18.00 mandager til fredager og timesavganger klokka 18.00-22.30. Lørdag er det halvtimesavganger klokka 08.30-18.00 og timesavganger klokka 18.00-22.30.

Bybuss 4 Sandvika-Hamar har siden mandag timesavganger i ukedagene klokka 06.00-18.00 og lørdager klokka 08.00-18.00.

Bybuss 4 Ingeberg-Hamar har nå timesavganger i ukedagene klokka 06.30-22.30 og lørdager klokka 08.30-22.30.

Linje 170 Retning Gjøvik-Elverum har fått avgang fem minutter tidligere på hele strekningen, og retning Elverum-Gjøvik går fra Hamar skysstasjon 49 minutter over hel time.

Hedmark Trafikk melder også om suksess for sommerens busskampanje der man kunne kjøre buss i hele fylket for en tier. Både sommerbilletten og 10 kroner hele juli på alle linjer har bidratt til en positiv utvikling på reisestatistikken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00