Framtida til Vien gård seiler opp til å bli et stridstema i arbeidet med den nye kommuneplanen i Hamar.

Hamar Arbeiderparti har gått ut med klar støtte til grunneier Anders Wetten og deres planer om å bygge mange hundre nye boliger og legge til rette for næring og handel på den E6-nære eiendommen.

Maks 4.000 mål

Høyre og Frp har også vært på banen med støtte til planene.

Leder i Senterpartiet og stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum sier at Hamars politikere må gjøre det de mener er best for kommunen, men for ham veier jordvernet så tungt at han ikke kan støtte å omdisponere gården.

Stortinget har vedtatt en ambisjon om maksimalt å omdisponere 4.000 mål fram mot 2020. Dette er en ambisjon Vedum stiller seg helhjertet bak. I dette tallet inngår også dyrka mark som må avstås til å bygge nye veger og jernbane.

– Nesten umulig

– Hamars politikere må ta debatten. Men å tro at kommunen kan omdisponere så mye matjord som ikke går til vital infrastruktur, er nesten helt umulig med den nasjonale målsettingen om maks 4.000 mål, sier Vedum.

Senterpartiet har vind i seilene, og Vedum havner fort i regjering dersom det blir regjeringsskifte til høsten. Regjeringen kan få saken på sitt bord dersom omdisponeringen blir møtt av innsigelser fra Fylkesmannen, for eksempel.

Matforsyning

For Vedums del er hensynet til framtidig matforsyning det viktigste hensynet.

– Det er andre arealer enn dyrka mark å bygge på i Hamar. Det er ikke langt til Trehørningen som er et næringsområde. Matjord er ingen fornybar ressurs. I framtida kan verdens matforsyning bli påvirket av klimaendringer og konflikter. Da er det klokt å være føre var. Det vil være like viktig med mat om 50 år, som det er nå, mener Vedum.

Grunneieren har tilbudt seg å nydyrke et like stort areal som Vien gård dersom han får aksept for omdisponering, men Vedum mener at den mest verdifulle matjorda er den som er oppdyrket, og at det er en grunn til at en del områder ikke blir dyrket.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00