Funkis IL tilbyr tilrettelagt aktivitet for barn og unge med store funksjonshemninger. Nå har prosjektleder Vidar Alberti søkt kommunene om tilskudd til drift, inkludert 245.000 kroner fra Hamar kommune.

Saken ligger til behandling i formannskapet neste uke. Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud er negativ, og innstiller på å avslå søknaden. Han viser til at kommunens kulturavdeling har ansatte som har grupper og aktiviteter og tilrettelegger for deltakelse i lag og foreninger for alle med nedsatt funksjonsevne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00