Nabolaget på Mæhlumsløkka organiserte seg i forbindelse med utbyggingen av en ny boligblokk i Stavsbergvegen 76. Motstanden gikk på byggehøyder og trafikkavvikling. Tom Mangerud sitter i ei arbeidsgruppe som jobbet med den saken. Han varsler at nabolaget også vil følge godt med på hvordan ny bebyggelse blir løst på yrkesskoletomta.

– Vi antar at kommunen vil komme med fire til seks etasjer på yrkesskoletomta. Vi er mest bekymret for trafikkavvikling. Jeg regner med at de ikke vil ha direkte utkjøring i Ringgata, og da havner trafikken i vårt nabolag, sier Mangerud, som frykter for sikkerheten til skolebarna.

Arbeidsgruppa jobbet intenst overfor politikerne for å få dem til å ta mer hensyn til naboenes innspill, men er skuffet over mangel på forståelse i Stavsbergvegen 76.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00