Før åpningen av kulturhuset, ble det satt et hårete mål om 700.000 årlige besøkende.

Med 530.000 besøkende i fjor er man et stykke unna. Imidlertid øker antall solgte billetter til arrangement fra 204.248 i 205 til 213.000 i 2016. Dette går fram at Hamar kommunes årsmelding for 2016.

Budsjettet for Hamar kulturhus for 2016, var på 11,2 millioner kroner. Kulturhusadministrasjonen utgjøres av 17,2 årsverk. Kulturhusdriften står for 17 prosent av kulturavdelingens totale ramme.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00