I dag starter arbeidet med å bygge rundkjøring i krysset ved Glasshuset, og Hias/Hamar kommune forsetter arbeidet med å legge nytt vann- og avløpsnett. Nå på strekningen som blir stengt.

Under byggeperioden må det påregnes forsinkelser for trafikantene.

Ringgata vil bli stengt i hele byggeperioden. Furnesvegen vil holdes åpen, med unntak av en kort periode med arbeid med ledningsomlegging som kommunen skal gjøre. Som følge av redusert framkommelighet anbefales trafikantene å beregne ekstra tid i anleggsperioden.

Bruk gjerne alternative kjøreruter om det lar seg gjøre. Og om du har mulighet til det, oppfordres du til å la bilen stå – ta sykkelen eller gå. Det er oppfordringen fra Statens vegvesen. 

Uansett beklager Statens vegvesen, Hias og Hamar kommune de ulempene anleggsarbeidene medfører for trafikantene, og for beboere som opplever økt trafikk i sine nærområder.

Dette skal skje

Prosjektet omfatter ombygging av dagens fire-armede lysregulerte kryss (fv.77 x fv.222) til en ny fire-armet rundkjøring. I gjennomsnitt passerer cirka 16.000 kjøretøy i døgnet gjennom krysset.

Det er utfordringer i kryssområdet med liten avstand til eksisterende bebyggelse. For å få tilstrekkelig plass til ny rundkjøring er to boliger innløst, og nytt areal erverves til vegformål. Samtidig må Ringgata senkes på grunn av stor stigning vestover.

Stenger veg

Enda en veg blir stengt i Hamar i den nærmeste tiden.

Hamar kommune ønsker å opparbeide gjennomgående fortau langs Furnesvegen, noe som medfører at dagens avkjørsel og gjennomkjøring bak Hamar domkirke må stenges permanent.

Kommunen ønsker i tillegg å etablere kommunale parkeringsplasser bak kirken. Det blir stengt med kantstein mot Furnesvegen og etablert en opphøyd øy som belegges med kantstein. Statens vegvesen Seksjon for plan og trafikk vurderer tiltaket som prioritert i samarbeidsprosjektet «Sykkelbyen Hamar», og forutsetter at Hamar kommune har vært i dialog med bruker av området og at deres hensyn blir ivaretatt. Kommunen pålegges driftsansvaret for fortauet.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00