Jernbanedebatten i Hamar når nye høyder.

Etter at aksjonsgruppa Nå eller aldri for et par uker siden forsøkte å illustrere høyden på kulverten i vest med et seil på Åttemetersplanet, vil de to velforeningene kommende lørdag blåse opp og heise ballonger langs den østre traseen.

Nei takk til seil

De to velforeningene heiste også i september 2015 ballonger som skulle vise høyden på en jernbanestasjon ved Vikingskipet. Dette var før Jernbaneverket la til side den høye varianten.

Leder Jan Larsen i Briskebyen vel forteller at de ikke vil låne ordfører Einar Busteruds seil, fordi det ikke gir noe inntrykk av barrierevirkningene.

– Vi vil heise opp ballonger, sier Larsen.

Larsen forteller at de tar utgangspunkt i snitt over koter som viser hvor jernbanen vil krysse over Stangevegen, og hvor jernbanen vil krysse over Vangsvegen på en ny jernbanefri.

De har kontakter med folk som kvalitetssikrer høydene. Hvem dette er, vil ikke Larsen si nå.

Tenkt på lenge

– Er dette et svar på aksjonen til Nå eller aldri?

– Nei, vi har tenkt på dette lenge. Barrierevirkning og høyder langs det østre alternativet har kommet dårlig fram, sier Larsen.

Planen er å heise ballonger til 13 meters høyde over parkeringsplassen på Vikingskipet for å illustrere ny Stangebru.

Inviterer naturvernere

Disen hageby vel vil fokusere på landbruks- og naturverdier på Børstad, og håper å få med seg landbruks- og naturvernorganisasjoner. Velforeningene vil sammen ha en stand ved fugletårnet og servere kaffe og informasjon.

– Men jeg skal ikke bade, forsikrer Larsen, som en referanse til Øystein Krogsrud og co. som tok et forfriskende mjøsbad i forbindelse med sin aksjon for kort tid siden.

Audun Jensen i Disen hageby vel sier at de heller neppe vil overnatte slik Krogsrud gjorde, men at kaffe skal folk få, mens de beskuer ballonger som heises over Åkersvika.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00