Dette er et fellesprosjekt mellom Hias og Hamar kommune.  

- Vi starter arbeidet rett etter påske, og etter planen skal vi være ferdige i slutten av oktober. Så fra november skal beboerne i dette området få vann gjennom nye ledninger, forteller Trym Edvardsen, som er prosjektleder i Hias.

- Til våren blir det lagt asfalt der det graves for først da har jorda i grøftene satt seg, legger Edvartsen til.

Arbeidet er nødvendig for å sikre beboerne godt og sikkert vann i tillegg til å etablere nye trykksoner i Hamar og Ringsaker.

Fra pumpestasjonen, som ligger ved vannbassenget i Furuberget, skal det graves og legges ny vannledning opp i Furuberget. det arbeidet vil altså pågå i over et halvt år.

Stengte gater

I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet vil det bli støy fra anleggsmaskiner og lastebiler. Det kan også bli støvproblemer. Entreprenøren vil gjøre tiltak dersom ulempene blir store. 

Atkomsten til noen av eiendommene som grenser til anleggstraséen i Nordkronen, Karlsvogna og Holsvegen vil bli direkte berørt av prosjektet. Deler av disse gatene vil bli helt eller delvis stengt i perioder mens anleggsarbeidet pågår. Husstander som blir berørt vil få nærmere informasjon, opplyser Hias.

- I tillegg til at det legges ny hovedvannledning skal de gamle ledningene som Hamar kommune har, også byttes ut. Disse vannledningene er fra 70-tallet. De er nok ikke dårlige, men når det først graves i dette området så blir de også skiftet ut, sier Edvartsen.Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00