Det er ildsjeler i Hamar Skiklubb som har kjørt opp den nye skiløypa i Ankerskogen på oppdrag fra Hedmarken Turistløyper. Tidligere har skiløypa i Ankerskogen begrenset seg til en runde på de flate slettene. Men nå er den utvidet med lysløype gjennom skogen, totalt 2,1 kilometer. Totalt har den nye lysløypa kostet vel én million kroner.

Wenche Enge, konsulent for idrett i Hamar kommune og daglig leder for Hedmarken Turistløyper og forvalter for park og idrett, Annebeth Bakker er veldig fornøyd med det nye tilbudet og håper mange vil bruke løypa.

– Ankerskogen er veldig mye brukt allerede, både sommer og vinter, og vi tror at den nye lysløypa kan appellere både til barnefamilier, eldre og til folk som vil trene, sier Wenche Enge.

Den nye lysløypa har ledpærer som dempes på natt. Men det er et ønske at det skal være lys for at folk som går tur skal føle seg tryggere.

Hamar skiklubb har vært ute med snøskuter både seint og tidlig den siste tida. De har sørget for utallige kilometer med oppkjørte løyper. I tillegg til løypene i Ankerskogen, kan du går rundt Vold/Lund, med tilførselsløyper fra Mæhlumsløkka, Smeby og Hol, det er løyper i hele Furuberget, i Frøbergsberget og Klukhagan, på jordene i Furnes, en flott runde ved Olrud, samt løyper til Gjerlu og Kylstad.

Kolbjørn Henjum oppfordrer skigåere til å følge med på skisporet.no og på løypeoversikten til Hamar og Hedemarken Turistforening.

– Så har jeg liten henstilling.; ikke gå i skisporene. Det er kjørt opp et skuterspor uten løype ved siden av så det er fullt mulig å gå på beina uten å ødelegge skisporene, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00