1. november omtalte HA hvordan Statsbygg vil selge gamle Åker gård for 19,7 millioner kroner. Det planlagte salget har vekket sterke politiske reaksjoner. Blant annet sendte stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) en skriftlig henvendelse til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for å spørre om Hamar kommune kan overta gården for en symbolsk sum.

Nå har Trettebergstuen fått svar. I brevet skriver Sanner at Statsbygg kjøpte Åker i 2005. Siden den gang har det vært gjort mange forsøk på å etablere statlig virksomhet på gården. Eiendommen har mange vernede bygninger og kompliserte grunnforhold.

«Dette har gjort at det ikke har vært mulig å gjennomføre et byggeprosjekt innenfor en økonomisk akseptabel ramme, sett fra leietakers side», skriver Sanner.

Selges til markedspris

I 2012 bestemte departementet at Statsbygg kunne selge eiendommen. I 2013 ble det utredet en etablering av Statsarkivet på eiendommen, men også dette prosjektet ble skrinlagt. Høsten 2014 samtykket departementet på ny til at Åker kunne selges.

«I forkant av begge beslutninger om salg hadde Statsbygg forespurt statlige etater om det var statlig behov for eiendommen. Statsbygg har også etter 2014 arbeidet med alternativ bruk av eiendommen, men uten hell.»

Sanner skriver at gården ikke kan selges for en symbolsk sum.

– Avhending av fast eiendom i statlig eie skal skje på den måte som gir det beste økonomiske resultatet for staten. Avhendingen skal skje til markedspris, med mindre annet er bestemt av Stortinget. Etter det vi har fått opplyst fra Statsbygg, ønsker flere interessenter å overta Åker. Jeg ønsker derfor ikke å avbryte den pågående salgsprosessen for å tilby Åker til Hamar kommune for en symbolsk sum, skriver Sanner.

Gir ikke opp kampen

Trettebergstuen er skuffet.

– Det stemmer ikke at en løsning med statsarkivet ikke er realiserbart; det handler om politisk vilje, noe denne regjeringen har demonstrert at den ikke har, skriver hun i en epost til HA.

– Jeg kommer til å gå til gruppa mi med forslag om å fremme et forslag i Stortinget om at de retningslinjer Sanner her peker på kan avvikes, slik at det kan forhandles om en løsning der Hamar kommune, eventuelt sammen med fylkeskommunen, kan sikres eierskap til Åker gård. Det minste jeg hadde forventet av statsråden er at han kunne stilt salget i bero og vært villig til å gå inn i dette. Det er han dessverre ikke, avslutter hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00