Et tilbud som ungdom mellom 13 og 19 år, som føler at de har behov for litt ekstra hjelp, uansett hva de strever med.

En mentor skal veilede, motivere, inspirere, åpne dører, bygge nettverk og lytte.

Hedmark og Hamar Røde Kors starter nå et pilotprosjekt ved Børstad ungdomsskole. Fra høsten er målet å gjøre ti koblinger mellom en elev og en voksen ressursperson.

I framtiden håper man å utvide ordningen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00