Jernbanesaken er et fast punkt under formannskapets «åpne post».

Onsdag orienterte fungerende ordfører Knut Fangberget (H) om befaringen som var i Hamar 2. mars. Samme dag ble det kjent at regjeringen og støttepartiene har kommet til enighet om ny Nasjonal transportplan for perioden 2018 til 2029.

Forsinkelse

I ny NTP er dobbeltspor til Lillehammer skjøvet fra 2030 til 2034, og ambisjonen om dobbeltspor til Hamar i 2024, er redusert til Åkersvika i 2024.

Men Fangberget holder fortsatt fast på at dobbeltsporet må komme gjennom Hamar i 2024, og at det må presiseres i transportplanen som legges fram som dokument like før påske (antakelig 7. april).

Holde maska

I formannskapet sa Venstres Stig Vaagan at de jobber for å få inn dobbeltspor til Brumunddal i 2026.

– Så får vi se om vi klarer det. Oslo-tunnelen er nødvendig, sier Vaagan.

Arbeiderpartiets Thomas L. Jørgensen anklager Høyre og Venstre for at de ikke vil erkjenne det politiske nederlaget.

– Partiene har gått høyt på banen i jernbanesaken, og forsøker nå å holde maska. De vinner ikke fram overfor egne partier, sier Jørgensen.

Lokale innspill?

Han viser til at avtalen om ny Nasjonal transportplan er forhandlet fram på øverste politiske nivå i regjerings- og støttepartiene.

– De fire partiene sier at Oslo-tunnel på jernbanen er viktigere enn ytre Intercity. Jeg tror ikke de åpner for lokale innspill i Stortinget som forrykker hele avtalen som er gjort. Realiteten er at vi må vente i fire år på å få en avklaring gjennom Hamar, og imens sitter vi med store, båndlagte områder i Hamar, sier Jørgensen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00