Forrige uke ble det kjent at forretningsmannen Arthur Buchardt nok en gang har kastet sitt blikk på Hamar.

Administrasjonen i kommunen har framforhandlet en opsjonsavtale med Buchardts selskap AB Invest om en fire mål stor tomt ytterst på Tjuvholmen, med siktemål å bygge et nytt storhotell.

Avtalen skal behandles i formannskapet onsdag.

Sterke reaksjoner

For drøyt ett år siden inngikk Hamar kommune en avtale med Tjuvholmen Eiendom AS (Gunnar Wedvik, Jon Rune Madsen og Erik Jacobsen Holding) og Strandsonen Utvikling AS (Utstillingsplassen Eiendom og Rom Eiendom).

Les også: BoligPartner star­ter ar­bei­det med re­gu­le­rings­plan for å byg­ge ho­tell og næ­rings­bygg med inntil 28 eta­sjer på Tjuvholmen.

Formålet var å samarbeide om en ny reguleringsplan for Tjuvholmen.

Både BoligPartner og Utstillingsplassen Eiendom har reagert kraftig på den nye avtalen, og Utstillingsplassen har også overbydd prisen på 22,5 millioner kroner AB Invest skal betale om opsjonen utløses.

Har vurdert

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud sier at kommunen har vurdert om samarbeidsavtalen er til hinder for å inngå en slik opsjonsavtale med AB Invest, og konkludert med at det er den ikke.

I samarbeidsavtalen med de lokale eiendomsinvestorene tar kommunen forbehold om at de kan selge ut eiendom til markedsverdi i henhold til EØS-avtalen i det åpne markedet (avtalens punkt 4).

To takster

– Vi har innhentet to uavhengige takster for verdien av tomta, som er en akseptert måte å gjøre det på i henhold til regelverket. Jeg mener kommunen har råderett over tomta. Selv om det er ulike aktører som mener ulike ting, betyr ikke det at kommunen har gjort noe galt, sier Gudbjørgsrud.

Han vil onsdag legge fram et notat for formannskapet som belyser jussen nærmere.

– Se muligheter

Rådmannen mener at Buchardts planer på Tjuvholmen kan bety muligheter også for andre eiendomsaktører.

– Opsjonsavtalen med AB Invest begrenser ikke mulighetene for andre. Jeg håper flere vil se at det er økte muligheter. Jeg tror ikke det er rom for mer enn ett hotell på Tjuvholmen, men det er rom for både boliger og næringsareal, sier Gudbjørgsrud.

Han tror det er viktig at eiendomsmarkedet i Hamar møter større konkurranse, og særlig på næringseiendom, enn det er i dag.

Fikk nytt bud

– Utstillingsplassen har tilbudt seg å betale det dobbelte av AB Invest, 45 millioner kroner for tomta på Tjuvholmen. Hva tenker du om det?

– Vi har forholdt oss til salget av denne tomta på den vanlige måten, og vi må stå ved det. Jeg registrerer at det foreligger et høyere bud. Jeg har lagt fram en sak til behandling, og vil legge fram en juridisk vurdering som støtter det. Så er det opp til politikerne å fatte et vedtak, påpeker Gudbjørgsrud.

– Hva dersom noen vil ta rettslige skritt?

– Det får vi vurdere om det kommer. Jeg håper flere ser mulighetene dette kan åpne for, sier rådmannen.

Målsettingen er å gjøre Hamar til en nasjonal kurs- og konferanseby i kort reiseavstand fra Gardermoen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00