Familien Wetten, som eier Vien gård mellom Vienkrysset og Norsvin langs E6, har i lengre tid jobbet for å få aksept for å få omregulert gården fra dyrka mark til byggeområde.

De ønsker å bygge boliger og nye næringslokaler på den 340 mål store gården som ligger svært sentralt til ved en av hovedfartsårene til Hamar.

I bytte for nedbygging av den dyrka marka, har de sagt at de vil nydyrke areal et annet sted.

Ny kommuneplan

Hamar kommune er nå i gang med å revidere sin kommuneplan.

Leder Thomas L. Jørgensen i Hamar Ap gjør det helt klart at de stiller seg bak en omregulering av denne eiendommen til næringsarealer og boliger i randsonen mot dagens boligområde.

– Eiendommen ligger svært nær E6, og ved innfarten til Hamar. Ringsaker kommune har utviklet flere tilsvarende områder. Mens vi i Hamar føler oss holdt tilbake av SMAT-planen, har Ringsaker gått mye lenger, sier Jørgensen.

Stor forskjell

Han viser til statistikk som viser at Hamar kun har bygd ned 400 mål med dyrka mark de senere årene, mens Ringsaker har omdisponert over 3.000 mål dyrka mark.

– Jeg mener det blir en skjevdeling mellom kommunene. Når nabokommunene ikke ønsker å slå seg sammen, kan ikke vi i Hamar stille oss slik at alle arbeidsplassene forsvinner til nabokommunene. Vi trenger attraktive næringsarealer for å fremme vekst og utvikling i Hamar, mener Jørgensen.

Ble stemt ned

I forbindelse med behandlingen av planprogrammet i kommunestyret før jul, foreslo Arbeiderpartiet å åpne opp for å tilrettelegge for næring i sentrumsnære arealer som i dag er LNF-områder (som for eksempel Vien).

Høyre stemte imidlertid for det alternative forslaget fra Regnbuealliansen, som ikke omfattet slike områder, og som fikk flertall.

I 2013 var Hamar Høyres Knut Fangberget svært positiv til omregulering av Vien, men etter valget har det vært stille.

Jordvernpartier

Fangberget sier nå til HA at han deler Arbeiderpartiets syn i denne saken, men at det går en diskusjon internt i Regnbuealliansen (BBL, Høyre, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne).

I løpet av året skal ny kommuneplan lages.

– Vi er nødt til å ta denne diskusjonen. Vi taper i kampen om næringsaktører dersom vi ikke har regulerte arealer, og de forsvinner i stedet til Stange eller Ringsaker. Arbeiderpartiets standpunkt er identisk med Høyres i denne saken. Vi stemte for posisjonens forslag, men har varslet at dette blir en stor diskusjon som vi vil gå inn i med tyngde, sier Fangberget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00