Rundt bordet til fylkesmann Sigbjørn Johnsen var det litt færre personer enn ved forrige meklingsmøte 15. desember. Etter 1,5 time kom aktørene ut, og ikke overraskende hadde de ikke kommet fram til noen omforent løsning. Meklingsprotokollen skal nå settes opp, og vil i løpet av kort tid sendes til kommunaldepartementet, som nå tar over saken.

Ordfører Einar Busterud virket ikke overrasket over at det ikke ble noen løsning.

– Et saklig og greit møte. Uenigheten består. Nå går protokollen til departementet, sier Busterud.

Riksantikvar Jørn Holme stilte i egen person til den første meklingsrunden i desember. Nå var det seksjonsleder Leidulf Mydland som var ventet, men han hadde blitt syk, så det var avdelingsleder Marit Huse og seniorrådgiver Lene Bårdseng som kom fra Riksantikvaren.

– Det ble ingen løsning. Posisjonene står fast, så nå går saken til departementet. Det var litt som forventet. Bane Nor har ikke lagt fram noe nytt, og Riksantikvaren har samme standpunkt, sier Huse.

Etter at saken sendes over, får berørte departementer den til uttalelse, før det er kommunaldepartementet som fatter en beslutning. Det er ventet at regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan legges fram like før påske. Før sommeren blir ny transportplan vedtatt i Stortinget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00