Den mulige flyttingen av jordbruksstudiene fra Blæstad til Evenstad skaper reaksjoner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som selv var student i 1997-1998, er tydelig motstander.

– Som landbruksminister satte jeg av penger nettopp for å styrke og sikre høgskoletilbudet på Blæstad. Det er helt naturlig å ha utdanningen her, i rette omgivelser med bred kompetanse på alle kanter. Utdanningen ved Blæstad er et praktisk rettet tilbud som må bygges opp, ikke ned, sier han.

– Evenstad er ikke egnet

Vedum trekker fram de store bedriftene Geno og Norsvin som eksempler på godt samarbeid mellom høgskolen og private forskningsmiljøer. Sp-lederen mener et slikt samarbeid vil bli mye vanskeligere dersom skolen flyttes mange mil oppover i dalen.

– Evenstad er en juvel som er perfekt egnet til forvaltning av skog og utmark. Jordbruksfaglig er det derimot begrensede muligheter på grunn av kortere vekstsesong og færre arter. Til dette formålet har Blæstad en langt bedre lokalisering, sier han.

Vedum varsler at han vil gi klart uttrykk for sine meninger over Høgskolen i Innlandet før de fatter en avgjørelse.

– Hvis ikke høgskolen ser fordelene med å koble sammen utdanningstilbud og høykompetansebedrifter på Hedmarken, da får vi se om vi må ta saken videre og løse den politisk, sier han.

Vedum har selv gode minner fra tiden som student på Blæstad.

– Det var et veldig trivelig år med engasjerte lærere og godt miljø, mimrer han.

Bondelaget engasjerer seg

Også lederen i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, er skeptisk til høgskolens flytteplaner.

– Bondelaget og jeg er uroet og veldig lite glad for at Blæstads framtid står på spill. Ikke et vondt ord om Evenstad, men en flytting dit vil ikke være heldig for å opprettholde tilbudet, kompetansen og renommeet som Blæstad har bygd opp over mange år, sier han.

Også Aas-Eng trekker fram de tette båndene til Geno, Norsvin og Heidner-miljøet som viktige argumenter for å beholde tilbudet på Hedmarken. Han sier samtidig at ledelsen i Bondelaget sentralt allerede har sendt brev til høgskolestyret for å argumentere mot en eventuell flytting.

– Blæstad er en samling av mye kompetanse og mange ulike funksjoner. Det vil være veldig uheldig å fjerne dette navet for jordbruket i Innlandet, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00