Mens Hamar hadde et fall i sysselsettingen på 168 fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016, ser det langt lysere ut i nabokommunene.

Størst vekst i antall sysselsatte hadde Stange, med 57, mens Ringsaker hadde en framgang på 34 sysselsatte og Løten 21 flere sysselsatte.

Snu utvikling

Mens i hvert fall Stange har god grunn til å juble, er rådmann Bjørn Gudbjørgsrud i Hamar bekymret over utviklingen.

– Sysselsettingen faller, og hvis vi skal snu en slik utvikling, må vi tilby attraktive arealer, sier Gudbjørgsrud.

Hans bekymring gjelder spesielt arealer til det som kalles B-næringer.

Det er virksomheter som lokaliseres utenfor bykjernen. Kontorvirksomhet og salg av plasskrevende varer er eksempler på slike næringer.

Fylles opp

Hamar kommune har flere større næringsområder, som er i ferd med å fylles opp eller allerede er fulle:

• Trehørningen er innrettet mot lager og industri, og er i ferd med å fylles opp. Mulig tilleggsareal er flomutsatt.

• Midtstranda har ikke ledig areal, men mulig med fortetting og transformasjon.

• Disenstranda har muligheter for fortetting, men arealene er uavklarte i påvente av at framtidig jernbanetrasé blir vedtatt av kommunaldepartementet.

Måtte sende på dør

I siste formannskap fortalte Gudbjørgsrud at han ofte har besøk av folk som ønsker å utvikle ting i Hamar.

– Tilbakemeldingen jeg får er at det oppleves lettere å få til andre steder, sier Gudbjørgsrud.

Hans oppskrift er å endre kommunens planverk.

Den prosessen er i gang nå, i og med at det jobbes med å lage ny kommuneplan som skal gå fram til 2030.

Ordfører Einar Busterud (BBL) har opplevd at han har måttet «sende på dør» en som ønsket å etablere en fabrikk i Hamar.

– Vi hadde ikke areal til å møte behovet, sier Busterud.

Dersom det blir vedtatt å bygge jernbanen i den østlige traseen, må kommunen finne nye arealer til brannstasjon, bussdepotet til Hedmark trafikk og byggevare og elektrohandel som går tapt som følge av en eventuell traséomlegging.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00