Nå har leder Are Solstad i FAU og leder Sylvia Brustad i skolens driftsutvalg henvendt seg til rådmann og de politiske partiene.

De beskriver en nedslitt skole uten allrom med plass til alle elever.

De mener kommunen bør bygge en ny gymsal med garderobefasiliteter etter dagens krav. Gymsalen bør kunne brukes av lokalmiljøet utenom skoletida.

De to talspersonene ber nå om at kommunen utbedrer de tingene de påpeker, og stiller gjerne opp i et møte dersom det er ønskelig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00