«Hamar kommune har som målsetting å være åpen mot innbyggere, media og omverden. Alle som ønsker å vite hva som skjer og som vil følge eller påvirke beslutningsprosessene, skal kunne gjøre dette.»

Les HAs leder: Sykehusdebatt i lukket møte

Dette er et direkte sitat fra kommunens egen hjemmeside.

I formannskapsmøtet onsdag kom det til en ordveksling mellom Arbeiderpartiets gruppeleder Grete Solli og rådmann Bjørn Gudbjørgsrud vedrørende kommunens høringsuttalelse til framtidig sykehusstruktur.

Kontroversen gikk ut på at det den foregående mandagen var avholdt et gruppeledermøte hvor også rådmannen var til stede.

Møtet var ikke bekjentgjort i kommunens møtekalender. Her ble sykehussaken drøftet.

Motstridende opplysninger

Gudbjørgsrud skal i møtet ha kommet med opplysninger om at det var folk i Helse Sør-Øst som ikke ønsker et nytt sykehus lagt ved Mjøsbrua, for å begrunne innstillingen om hovedsykehuset til Hamar. Det står i kontrast til informasjon Solli hadde innhentet fra administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst, som viste til at Helse Sør-Øst ikke hadde tatt stilling til framtidig sykehusstruktur.

Hårfin balanse

Praksis i Hamar kommune er at gruppeledermøter, som består av partienes gruppeledere, går for lukkede dører. Det nasjonale regelverket er slik at det kun er prosess som kan diskuteres i slike møter, for eksempel avstemmingsrekkefølger.

Dersom det foregår saksbehandling, skal møtene være åpne for presse og allmennhet.

Krever åpenhet

Solli reagerte ganske kraftig etter formannskapsmøtet onsdag. For å roe gemyttene kalte ordfører Einar Busterud inn til et nytt gruppeledermøte etter formannskapet.

– Jeg ønsker ikke som gruppeleder å delta på lukkede møter hvor jeg mottar informasjon som er egnet til å påvirke beslutningsprosesser og som jeg ikke engang skal få kunne dele med min egen kommunestyregruppe. Her må det være åpenhet og ryddighet, sier Solli til HA.

Leder i kontrollutvalget i Hamar kommune, Jan Wibe (Ap), vil ta opp håndteringen med gruppeledermøter i kontrollutvalgets møte 4. mai.

– Vår ordfører har betont åpenhet som førende holdning, og det forplikter. Jeg ønsker ikke en utglidning hvor politisk debatt flyttes inn i lukkede rom. Da er vi fort på ville veger, sier Wibe.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00