• HA 7. februar 2017

Det er ikke lett å ferdes i Hamar om dagen. Ringgata er stengt fram til september 2018, og nå er også rundkjøringen mellom Aslak Bolts gate, Vognvegen og Knut Alvsons gate stengt til 3. mars.

Alle omkjøringene skaper uro i boliggatene som blir direkte berørt i form av økt trafikk. Terje Lien i Olav Trygvasons gate har sendt oss følgende innspill:

– Trafikken har økt voldsomt i hele Olav Trygvasons gate, i Løypevegen og forbi blokkene på Mæhlumsløkka. Det finnes ikke fortau, og det er parkering langs vegen. Noen kjører utrolig fort selv om det ofte blir trangt. Det er veldig dumt at omkjøringsvegen først ble lansert gjennom Mæhlumsløkka, skriver han.

Også rundt Maxi er det trøbbel etter at rundkjøringen ble stengt på. En kvinnelig beboer har sendt oss følgende melding:

– Det er villmannskjøring og kaos i Kristin Lavransdatters veg. Busser, lastebiler og personbiler kjører i full fart. Vi opplever til og med forbikjøringer. Dette er skoleveien til mange barn, og vi frykter at det snart skjer en ulykke. Vi håper at en mediesak kan få opp øynene til folk, skriver hun.

Setter i gang tiltak

Steinar Bjørnstad, kommunens forvalter for veg og trafikk, forstår frustrasjonen. Torsdag i forrige uke var han i møte med Statens vegvesen for å se på løsninger.

– Vi vil forbedre skiltingen for å lede trafikken inn på fylkesvegene. Vi er nå i ferd med å skilte opp hovedvegnettet og sette opp henvisninger i berørte boligområder, sier han.

Bjørnstad forteller om trafikklekkasje inn i flere smågater, blant annet Arvesens veg og langs Nic. Hellands gate. Her vil det bli satt opp skilter med piler for å lede trafikken over til større veger.

Også rundt Kristin Lavransdatters veg vil det bli gjort tiltak:

– Her finnes det ikke mange andre omkjøringer. Kristin Lavransdatters veg er det beste alternativet vi har i den korte byggeperioden. Vi kommer til å sette opp flere 30-skilt og vil be politiet om å følge opp, sier Bjørnstad.

Trygg Trafikk reagerer

Fredag ettermiddag skal Hamar kommune og vegvesenet i møte med Trygg Trafikk og rektorene for fem hamarskoler. Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk forteller om svært mange reaksjoner på omkjøringene:

– Trygg Trafikk har sjelden eller rettere sagt aldri fått så mange henvendelser fra ulike parter som i forbindelse med en ny rundkjøring og nytt ledningsnett i Ringgata og Furnesvegen. Et så omfattende arbeid vil naturligvis få store konsekvenser for de myke trafikantene og særlig barn på skolevegen. Her må flere parter være med og ta ansvar, skriver hun i en e-post til HA.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00