Som leder i Hamar Turmarsjforening oppfordrer han alle til å bli med. – Og alle dere som er med i ulike idrettslag, ta på dere draktene deres og kom, sier han.

Turmarsjen er et samarbeid mellom Kreftforeningen, Brystkreftforeningen, Mental Helse og Hamar turmarsjforening, og den er blitt en tradisjon. De siste åtte årene har den dannet starten for «Rosa Sløyfe-aksjonen». I år som tidligere deler Kreftforeningen og Mental helse inntektene for startkontingenten. Og som tidligere kan du velge mellom ruta på fem kilometer om Espern eller 10 kilometeren om Ankerskogen. Etter turmarsjen blir det salg av mange ulike rosa-produkter utenfor Kreftforeningens lokaler. Gratis kaffe og vafler hører også med.

«Vi går for åpenhet» er tittelen på årets turmarsj - og ikke uten grunn. For årets tema for aksjonen er senskader etter bryskreftbehandling, og det snakkes det lite om.

– Senskadene er liksom baksida av sløyfa. En regner at én av tre som overlever kreften får senskader av behandlingen. Det kan være såkalt fatigue, utmattelsessyndom, eller det kan være lymfeødem, problemer med seksualliv, men det kan også være mentale senskader. Men mange føler det det vanskelig å snakke om, for en skal være glad for at en har overlevd kreften. Derfor synes vi det er viktig å få belyst problemene. Omverdenen må forstå at det ikke er lett å komme tilbake til hverdagen og arbeidslivet, sier Anne Rui i Kreftforeningen.

En annen god tradisjon rundt turmarsjen er at Hamar Damekorps spiller turmarsjerne av gårde. Det gjør de i år også!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00