Trettebergstuen er bekymret over det hun nå hører om Intercity.

– Dersom ryktene stemmer, og at H/Frp prioriterer tunnel i Oslo, og at dette går på bekostning av InterCity, er det stikk i strid med inneværende NTP og den forrige Arbeiderpartiregjeringens ambisjoner og planer. Jeg er livredd for at vi når får en situasjon der dobbeltsporet forsinkes og i verste fall ikke sikres nødvendig framdrift, sier Trettebergstuen.

Hun sier dobbeltsporet er det suverent viktigste tiltaket for Innlandet i overskuelig framtid, enten det handler om arbeidsplasser eller å bli en enda mer attraktiv boregion.

– Jeg vil utfordre Gunnar A. Gundersen og Tor Andre Johnsen på om de kan garantere at vi når NTP blir lagt fram ikke nok en gang ser en regjering som svikter Innlandet, sier Trettebergstuen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00