Det har i lengre tid vært diskutert å bygge et nytt dagsenter ved Klukstuen omsorgssenter.

I 2015 ble planene lagt på is, ettersom Hamar kommune hadde store økonomiske utfordringer og behov for å spare flere titalls millioner kroner.

Nybygg

I økonomiplanen som ble vedtatt av kommunestyret før jul, ble det imidlertid satt av 12,8 millioner kroner til nytt dagsenter.

Onsdag skal formannskapet gi klarsignal til å gå videre med planene, og til en liten kostnadsøkning til 14,3 millioner kroner.

Det er snakk om å bygge et nybygg ved Klukstuen omsorgssenter til dagsenteret.

Tanken er å dele bygget inn i tre baser med 8 dagsenterplasser hver.

Små lokaler

I dag driver Hamar kommune aktivitetstilbud for eldre som bor hjemme på tre ulike steder.

Ett av stedene er arbeidsstua ved Klukstuen. Hit kommer hjemmeboende personer med demenssykdom. Tilbudet gir nødvendig avlastning til pårørende, og økt livskvalitet for brukerne. Lokalene er imidlertid små og lite hensiktsmessige.

Samle tilbud

I det nye dagsenteret er planen å samle alle dagaktivitetstilbudene på ett sted.

I dag kan det være inntil et halvt års ventetid for å få plass ved et dagsenter. Ved å bygge nytt dagsenter, vil kommunen kunne øke kapasiteten med seks til åtte brukere, og ventetiden vil forhåpentlig gå noe ned.

Helse- og omsorgsavdelingen skal drive det nye dagsenteret innenfor dagens økonomiske ramme.

Har penger på bok

Kommunen kjøpte i 2010 Odd Fellow-gården i Hamar sentrum med tanke på å samle ulike dagtilbud. Da det viste seg at det ville koste hele 35 millioner kroner å sette bygget i en slik stand at det kunne brukes til formålet, ble gården solgt igjen.

Disse pengene, 3,9 millioner kroner, har siden stått på fond og inngår nå i finansieringen av nytt dagsenter.

Husbanken støtter byggingen med 7,9 millioner kroner, slik at den kommunale egenandelen blir relativt lav. Dagsenteret kan ferdigstilles våren 2018.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00