I onsdagens kommunestyremøte i Hamar la både Jernbaneverket og Hamar kommunes arkitekter fram hvordan de ser for seg at en ny jernbanetrasé gjennom byen kan bli. 

Siden Jernbaneverket har frarådet både alternativ øst og midt, la de kun fram en mulighetsstudie over alternativ vest. Hamar kommune har på sin side bedt om mulighetsstudier for alle alternativene. 

Her er hvordan de mener Hamar kan bli med de ulike traséalternativene. 

Bypark og mjøsnært sentrum

I mulighetsstudien bestilt av Jernbaneverket, som er gjennomført av ALT.arkitektur på oppdrag fra Rambøll Sweco, foreslår de at Hamarbukta blir nytt sentrum i Hamar (den første illustrasjonen). Studien forutsetter at alternativ vest med kulvert velges. Einar Lunøe fra ALT.arkitektur la fram at de ser for seg at det kan etableres en ny bypark i Hamarbukta, inn mot byen. På den måten mener de å kunne åpne opp mot Mjøsa fra Stortorget. De vil også knytte byparken i Hamarbukta sammen med Koigen. 

Lunøe forteller at de ser for seg at Strandgata kan utvides til enden av Tjuvholmen, og kan bli en gate med blant annet kulturtilbud, boliger og arbeidsplasser. 

I denne studien legger man opp til at dagens kvartalsstruktur beholdes, men at man kan legge til nye kvartaler.

De ser mulighetene for å etablere en stasjonsby, slik at handel, arbeidsplasser og boliger kan flyttes nærmere Mjøsa. De mener også at dette alternativet kan gi en ny urban sjøfront, og at Tjuvholmen blir en del av sentrum. 

- Dette vil være mer en gave til byen enn pest eller kolera, som noen har tatt til orde for, sier Lunøe. 

KULVERT MED STORT BYVANN

Entasis, som også har laget en mulighetsstudie for vest med kulvert for kommunen, foreslår et stort vannrom innenfor kulverten (den tredje illustrasjonen). De foreslår et parkområde fra Strandgateparken til foran basarbygningen, et stort byvann foran parken, og et nytt grøntområde mellom byvannet og mjøskanten. 

De mener det er muligheter for å ha en nesten usynlig overgang fra dagens kvartalsstruktur til ny bebyggelse i området rundt stasjonen, som skal være et knutepunkt. De ser også for seg en gjestehavn rett ved stasjonen. Ved dagens godstogområde, ser de for seg en urban strandpromenade. 

De mener denne studien gir en god stasjonsplassering, tilgang til Mjøsa fra sentrum og at det er positivt med et nytt byvann. Samtidig mener de det er et minus at det gir en barriere foran østbyen og sentrum, og at det delvis hindrer fritt utsyn til Mjøsa fra sentrum.

Bro, og vann nærmere sentrum

Dyrvik arkiktekter har laget en mulighetsstudie for Hamar kommune for alternativ vest med bro (den andre illustrasjonen). 

I sin studie ser de for seg bro over Hamarbukta. De har også dratt Mjøsa nærmere sentrum, ved at vannkanten blir liggende mye nærmere basarene. I kanten av Hamarbukta, i retning mot stasjonen, vil de legge opp til en urban vannkant.

Maria Riddervold fra Dyrvik arkitekter forteller at studien er laget for å vise hvordan Hamar kan se ut i 2035, ti år etter at jernbanen er ferdig. 

Riddervold forteller at sporhøyde på kotehøyde 128, for å sikre mot 200 års flom, kan være en utfordring for strandpromenaden, men mener det er muligheter for å legge sporhøyden to meter lavere med bevegelig flomsikring. 

STASJON VED VIKINGSKIPET

Entasis har gjennomført en mulighetsstudie for alternativ øst (illustrasjon 5). Der foreslår de en park langs dagens jernbanetrasé med gangveg mellom sentrum og stasjonen ved Vikingskipet.

De foreslår også et parkområde mellom Briskebyen og stasjonsområdet. De trekker også fram mulighetene for å bruke Vikingskipet til konferanser med sin nærheten til stasjonen. De har også sett på muligheten for hotellfasiliteter i tilknytning til stasjonen, og dermed øke attraktiviteten for konferanser. 

De ser for seg at handelslivet i Hamar blir liggende som i dag, og at området mellom stasjonen og sentrum skal brukes til park, foreningsliv og boligområder. De foreslår også skyttelbuss fra stasjonen opp Vangsvegen og tilbake mot stasjonen langs dagens jernbanetrasé.

De mener fordelene med dette alternativet er fritt utsyn til Mjøsa fra sentrum, friskt potensiale for Vikingskipet  og nye attraktive stasjonsboliger. Bakdelene med alternativet mener de kan være stasjonsplasseringen, og at det kan gi en by med to tyngdepunkter.

Alternativ midt

Dyrvik arkitekter har også laget en mulighetsstudie for alternativ vest. Maria Riddervold forteller at dette alternativet gir konsekvenser fra Stangebrua og helt fram til Holsetbakken, men at det gir muligheter for å skape nye byrom.

Her ser de for seg stasjon ved rådhuset. De foreslår lokk over store deler av traseen gjennom sentrum, men at det skal være åpent ned mot stasjonen. Riddervold påpeker at kostnadene ved å ha lokk over så store deler av traseen som mulig, ikke er beregnet. 

Hun spør seg også om det er muligheter for å etablere grøntarealer/skog i området ovenfor Espern, for å dempe de voldsomme inntrykkene som jernbanen vil gi i det området. 

De mener at noen av fordelene med dette alternativet er at det blir en jernbanefri strandsone, og at det gir muligheter for nye byrom langs kulverten og på et kulvertlokk. Av bakdeler trekker de fram at historisk bystruktur rives. 


Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.