Miljøkalk AS har startet avdekking av et område nord for eksisterende kalkbrudd i Furuberget.

Det skriver selskapet i et varsel til Hamar kommune. Det nye området ligger innenfor reguleringsplanen og innenfor gjerdet, og Miljøkalk har avtale med grunneier.

Planen er å sprenge bort topplaget og bruke det til å lage veg fra bruddet og opp til toppen. Slik vil de unngå å bruke vegen på baksiden via Vikerkollvegen for å komme på toppen av bruddet. I en periode framover vil det bli noe transport av maskiner. Når arbeidet er gjort, vil Miljøkalk sette i stand igjen Vikerkollvegen og stien opp i Furuberget, heter det i brevet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00