Spørsmålet er stilt til ordfører Einar Busterud (BBL), varaordfører Knut Fangberget (H) og jernbanepolitisk prosessveileder Stig Vaagan (V), som alle går inn for den østlige traseen. Spørsmålet er som følger; er det best at dobbeltsporet stopper før Hamar, dersom den godkjente traseen blir vest?

Øst i klar tet

Alt tyder på at den østre traseen vil få størst oppslutning i kommunestyret 21. desember, med 23–24 mot 16–15 stemmer for vest.

Likevel kan det skje at regjeringen lytter til instanser som Jernbaneverket, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark og Statens vegvesen og setter lokalpolitikernes vedtak til side, og bestemmer at dobbeltsporet skal bygges langs en av de vestre traseene.

Pragmatisk ordfører

Ordfører Einar Busterud mener at det er det beste at det blir bygget dobbeltspor forbi Hamar uansett trasévalg, også om staten skulle beslutte vest.

– Man kan ikke stoppe store infrastruktur-utbygginger på grunn av lokal diskusjon. Samtidig med utbyggingen av dobbeltspor, må vi benytte anledningen til å gjøre det som er best mulig for Hamar i tillegg, sier Busterud.

– Hypotetisk

Varaordfører Knut Fangberget mener HA trekker opp en helt hypotetisk problemstilling.

– Dette er en problemstilling jeg ikke ser noen grunn til å forholde meg til nå. Jeg tror øst har størst oppslutning i kommunestyret, og jeg jobber for at øst blir vedtatt. Jeg har fått signaler fra kontakter i storting og regjering om at mulighetene er gode for at øst blir valgt. Det vil være merkelig om ikke kommunalministeren går inn for det billigste alternativet, og som har et bra byutviklingspotensial, mener Fangberget.

Står på for øst

Også Stig Vaagan synes problemstillingen blir litt vel hypotetisk.

– Det er helt hypotetisk. Vi står på for øst, og tror mulighetene er gode for å få gjennomslag for det. Det virker som om flere av dem som bevilger penger får øynene opp for øst. Det store spørsmålet er om det blir bevilget nok penger til å gjennomføre hele Intercity-utbyggingen, sier Vaagan.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00