• REPLIKK: Delegat fra Jemen med en replikk til taleren under FN-rollespillet.
    FOTO: Anders Randen
  • AVSTEMMING: Landene gir sin stemme til resolusjonsforslaget.
    FOTO: Anders Randen

Hvert år gjennomføres et FN-rollespill blant ungdomsskoleelever i Hamar og omegn, hvor elever trer inn i rollene som de ulike landenes representanter.

Under årets FN-rollespill var temaet krigen i Jemen og FNs sikkerhetsråds prosess for å treffe en resolusjon. Rollespillet ble dokumentert av elevene Miriam Eline Bergan, Eldina Catic og Anders Randen (fotograf) ved Ajer Ungdomsskole, som står for teksten under og bildene i denne saken.

FN-rollespillet

Tekst: Miriam Eline Bergan og Eldina Catic

Foto: Anders Randen

På onsdag møttes flere 10.-klasseelever fra Ajer, Børstad og Tynset ungdomsskole i rådhuset på Hamar for å delta på FN-rollespill. Rollespillet etterligner et møte i FNs sikkerhetsråd, og skal prøve å få flere unge til å engasjere seg i politikk. Det virket som elevene ble engasjerte, for flere saker ble ivrig diskutert, og temperaturen ble høy innimellom.

Hva er FN-rollespillet?

FN-rollespill er noe elever på 10. trinn får tilbud om å delta på hvert år. Elevene skal etterligne et møte i FNs sikkerhetsråd, og diskutere hvordan FN skal forholde seg til ulike saker i verden.

I år var det konflikten i Jemen som sto i fokus. Ved et slikt arrangement bidrar alle elevene som er med, og de får kjenne på hvordan det er å sitte i FNs sikkerhetsråd. Elevene sitter i landgrupper for å simulere et sikkerhetsråd. Alt styres av en president fra FN-sambandet.

Målet med rollespillet er å komme til en enighet om hvordan FN og verdens land kan løse konflikten på best mulig måte.

FNs sikkerhetsråd

FNs sikkerhetsråd er den viktigste forsamlingen i FN. Hvis sikkerhetsrådet bestemmer noe, må alle land følge dette. Det sitter delegater fra 15 land der som har i oppgave å jobbe for fred og sikkerhet i verden.

5 av disse landene, USA, Russland, Storbritannia, Kina og Frankrike, her noe som heter VETO-rett. Det betyr at hvis et av disse landene stemmer mot noe, blir det ikke vedtatt. I tillegg til at de har VETO-rett er de faste medlemmer i sikkerhetsrådet.

De 10 andre landene er ikke faste medlemmer. Utenom VETO er alle stemmer like mye verdt. Under FN-rollespillet var det også tre inviterte land til stede, siden denne saken er noe som spesielt angår dem.

Hva er årets tema?

Hvert år er det et tema for rollespillet. I år var det konflikten i Jemen. Denne konflikten har pågått i mange år, men har kommet i skyggen av Syria. Derfor er den ikke like kjent hos elevene. De elevene som deltok måtte derfor sette seg inn i hva situasjonen i Jemen var, og hvordan landet de skulle representere, var i forhold til konflikten.

Denne konflikten har utviklet seg til å bli verdens største humanitære krise. Den dreier seg først og fremst mellom myndighetene i Jemen og Houthi-bevegelsen. I tillegg har mange land begynt å blande seg inn på ulike sider av konflikten.

En Saudi-Arabia-ledet militærkoalisjon har deltatt på myndighetenes side. I 2015 eskalerte konflikten raskt til en borgerkrig som følge av et statskupp.

Resolusjonene

En resolusjon er et forslag til hva som kan gjøres, i dette tilfellet angående situasjonen i Jemen. For at en resolusjon skulle være godkjent var den nødt til å ha underskrift fra fem land i tillegg til det landet som hadde laget den.

Iran, Jemen og Saudi-Arabia hadde ikke gyldige underskrifter på resolusjonene. Det vil si at deres underskrifter ikke gjaldt som en av de fem underskriftene, likevel kunne de skrive under for å vise sin støtte.

Da klokken var 11.15 ble det satt en tidsfrist på når resolusjonene senest skulle være sendt inn, og fristen ble satt til klokken 12.30. Delegatene hadde ingen tid å miste, og var straks i gang med den uformelle debatten.

To foreslåtte resolusjoner

Presidenten sa at hun ikke ville ha mange resolusjoner, så elevene kom til slutt fram til to stykker.

I begge var det et ganske stort fokus på situasjonen til den sivile befolkningen i Jemen, og de var enige at den måtte bli bedre. Partene mente også at havnebyen Hadida ikke burde forbli stengt, for det var en stor grunn til at nødvendige ressurser ikke ble tilgjengelige for de sivile.

Reglene er slik at hvis den første resolusjonen blir vedtatt, går de ikke videre til den andre. Om den andre resolusjonen heller ikke blir vedtatt, går de fra møtet uten noen resolusjon. Det begynte å bli ganske seriøst og spennende. Ville de bli enige om en resolusjon, eller ville de dra derfra uten noen bestemmelser?

Felt av Storbritannias VETO

Den første resolusjonen ble skrevet av Peru og fikk underskrifter fra Russland, Sverige, Polen, Bolivia, Kasakhstan, Nederland og Elfenbenskysten. De skrev også under selv.

Da de skulle stemme hadde hvert land tre valgmuligheter: å stemme for, mot eller avholdende. En delegat fra hvert land reiste seg, en etter en. Resultatet av stemmene ble slik: To som var for, tre som var mot og ti som var avholdende. Et av landene som stemte mot var Storbritannia, og resolusjonen falt siden landet har VETO-rett.

Russland bruker VETO-retten

Dermed gikk det videre til den andre resolusjonen som var skrevet av Storbritannia. De hadde fått underskrift fra Elfenbenkysten, Frankrike, Ekvatorial-Guinea, Kina og Kasakhstan.

Det var klart for avstemning, og nå var det enda mer usikkert om landene kom til å komme til enighet. Nok en gang tok de en runde hvor hvert land fikk fortelle hva de stemte.

Denne gangen ble det fem som stemte for, tre som stemte mot, og sju som stemte avholdende. Men en resolusjon ble det likevel ikke, for et av de landene som stemte mot var Russland, som i likhet med Storbritannia, har de også VETO-rett.

Ingen resolusjon

Presidenten sa til elevene at hun var veldig imponert, og spurte også til slutt: “Hva var det som skjedde? Hvorfor har vi ingen resolusjon etter møtene i dag?".

Elevene snakket litt med hverandre før hun stilte et nytt spørsmål rettet mot Storbritannia og Russland: “Hvorfor brukte dere VETO-retten?”.

Ivrige delegater fra begge landene forklarte grunnene som stemte overens med landenes virkelige meninger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00