Statsarkivet holder til i Basarene ved Stortorget. Leiekontrakten går ut 2020, opplyser Stensby, og avkrefter at de er på veg ut av lokalene på kort sikt.

– Vi har kontrakt ut 2020, og det forholder vi oss til. Hva som skjer etter det, er ikke noe vi vet noe om nå, sier Stensby.

Hun sier at de ansatte på Statsarkivet i stor grad jobber med de samme oppgavene som før, og at ny organisering og oppgaveløsning har gått seg mer til.

Tillitsvalgt Sigrid Jostad i Forskerforbundet sier at de er noe bekymret for hvordan kompetansen tas vare på og utvikles i forbindelse med omorganiseringen.

Mange i fagmiljøene i statsarkivene har varslet om at det foregår en bevisst nedprioritering av historisk og arkivfaglig kompetanse. Det har ført til klart dårligere vilkår og tilgang for publikum, både for vanlige brukere, studenter og historikere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00