Fredag kveld fikk bråket i Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Hamar en dramatisk vending.

Da sendte nemlig lokallaget ut pressemeldingen som fortalte at hele styret hadde trukket seg med umiddelbar virkning.

Styret begrunnet det med «langvarige og uhåndterlige samarbeidsproblemer med den ene av MDG sine kommunestyrerepresentanter, Katrine Aalstad».

- Har Gjort det vi kan

Avgjørelsen betyr at lokallaget ikke har et fungerende styre fram til et nytt velges på neste årsmøte, sannsynligvis på nyåret

Tony Bjørnsen fungerer som talsperson for det avtroppende styret. Han tok søndag kveld mot HA i sitt hjem på Hamar vest.

– Vi skulle selvsagt ha unngått denne triste situasjonen, men når det ikke går lenger, så går det ikke lenger, sier han.

– Kunne dere ikke ventet til årsmøtet før dere trakk dere?

– Vi har gjort det vi kunne for å eliminere skadene og løse problemene, men vi kommer til en grense. Den grensen ble nå nådd og da hadde vi intet valg, sier Bjørnsen.

Han betegner styrets forhold til Aalstad som «veldig konfliktfylt», men vil ikke si konkret hva konflikten og de angivelige samarbeidsproblemene handler om, utover å vise til pressemeldingen.

Personkonflikt

HA vet at en del av bakgrunnen til det som skjedde før helgen, er en langvarig personkonflikt mellom MDGs sto kommunestyrerepresentanter Katrine Aalstad og Maria Skalleberg. Sistnevnte, som også satt i styret som nå har trukket seg, bekrefter også personkonflikten, og at den har vart siden valget i fjor høst.

– Det er viktig å understreke at denne saken først og fremst handler om andre faktorer, som har gjort arbeidsvilkårene for styret og kommunestyregruppa vanskelig. Dette dreier seg først og fremst om at Aalstad ikke har bidratt til brede nok demokratiske prosesser, og kommet med gjentatte soloutspill som har manglet forankring. Men jeg kan ikke legge skjul på at det er en konflikt mellom oss, og at den har vedvart altfor lenge. Selve personkonflikten handler nok om grunnleggende forskjeller i hvordan vi utøver politikk. Vi tilhører nok ytterpunktene der. Vi går den veg vi mener er best for å komme til målet, sier hun.

Skalleberg mener det som nå har skjedd ikke vil gjøre noen forskjell når det gjelder hennes rolle i kommunestyret.

– Samarbeidsproblemene har jo vært der hele tiden, og forandrer i så måte ikke noe med tanke på hvordan det vil være framover i kommunestyret, sier hun.

Aalstad: Jeg kjenner meg ikke igjen

Katrine Aalstad mener det var feil at styret ikke ventet til årsmøtet før de trakk seg.

– Ja, det synes jeg. Det er trist at vi ikke lot partidemokratiet virke, sier Aalstad.

Hun bekrefter at det har vært en konflikt med kommunestyrerepresentant Maria Skalleberg som har vart i en tid, men mener det hele er overdramatisert av styret.

– Et parti må kunne håndtere slike konflikter og meningsulikheter. Jeg synes de overvurderer min rolle. Jeg har aldri hatt et styreverv og har kun vært en folkevalgt, sier hun.

– Er du vanskelig å samarbeide med?

– Det er tydelig noen som mener det, men jeg vet også at det finnes mange som mener det motsatte. Jeg mener at dersom en skal lykkes med samarbeid, må man også ha noen rammer og retningslinjer liggende i partiet. Man må bygge et parti stein for stein og dette som nå skjer er en av steinene i byggverket. Jeg ønsker å fortsette å være med i MDG for å bygge denne partikulturen.

– Blir du lei deg når styret skriver det de skriver om deg?

– Nei.

– Hva er bakgrunnen for konflikten med Skalleberg og styret?

– Ulikhet i person, form og noen ganger i standpunkt. Det handler om rolleforståelse, forventninger og uavklarte rammer i organisasjonen, sier Aalstad, som ikke tror det blir problematisk å sitte i kommunestyret med Skalleberg:

– Jeg har hele tiden vært åpen for dialog og løsninger, og vil fortsette å være det.

- Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i framstillingen i styrets pressemelding og Skallebergs uttalelser. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere saken ytterligere. Som politiker har jeg forpliktet meg selv til å ikke bedrive personangrep eller løgn, sier Katrine Aalstad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00