Det har vakt debatt i Hamar at kommuneadministrasjonen har framforhandlet en opsjonsavtale med Arthur Buchardts selskap AB Invest om salg av en tomt på Tjuvholmen til et nytt storhotell.

Samtidig forpliktet kommunen seg for ett år siden til å delta i et samarbeid om regulering av hele Tjuvholmen med Utstillingsplassen Eiendom, Boligpartner og ROM Eiendom. Disse aktørene føler seg sviktet og ført bak lyset av kommunen.

Inviterte

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud opplyser at det var han og teknisk sjef som inviterte AB Invest til samtaler om investeringer i Hamar.

– Vi ønsket å se på ulike muligheter. Ordfører ble koblet på etter hvert. Slike samtaler har kommunen for øvrig hatt mange av med Utstillingsplassen Eiendom. Vi snakker løpende med aktører som ønsker å bidra til utvikling i Hamar. Det tror jeg er helt nødvendig for å få til utvikling i byen, sier Gudbjørgsrud.

Få noe til å skje

Ordfører Einar Busterud ble altså orientert på et senere tidspunkt. Han gir rådmannen full ryggdekning.

– Skal vi få noe til å skje, må vi få prosesser til å starte. Det er viktig å få et stort hotell til i Hamar, slik at vi kan ta en større posisjon i det nasjonale konferansemarkedet, mener Busterud.

Han framhever at for ham er det viktigste at Hamar får et nytt konferansehotell, men at det kan være flere måter å komme dit på.

– Rådmannen gjør jobben sin. Uansett utfall av opsjonsavtalen, så blir det et hotell på Tjuvholmen. Det hadde ikke skjedd uten at det kom en aktør fra utsiden. For meg er det viktigere å få til en god utvikling av Tjuvholmen enn å få ti millioner mer for tomta, mener Busterud.

Skapt mulighetsrom

Med å si nei til opsjonsavtalen nå, kan kommunen komme i den situasjon at de har «sendt» Buchardt på dør to ganger. På begynnelsen av 2000-tallet ønsket Buchardt å bygge hotell på Koigen. Busterud satt som ordfører. Hotellplanene skapte stort engasjement.

– Det endte den gang med at Buchardt trakk seg. Nå er vi der med Tjuvholmen som vi var den gangen. Området er satt i spill, sier Busterud.

Han tror et nytt storhotell kan dra med seg utviklingen av hele Tjuvholmen, med opparbeidelse av en penere atkomst, torg og plasser.

I likhet med rådmannen mener han ikke samarbeidsavtalen med de lokale investorene er til hinder for opsjonsavtalen.

– Rådmannen har gjort en bra jobb i å skape et mulighetsrom. Nå er det opp til oss politikere hvordan vi bruker det. Tjuvholmen er for verdifull til at vi kan bruke store deler av arealet som lagringsplass og parkering, mener Busterud.

ÅPENT FORAN AVSTEMNING

Det er helt åpent om det blir flertall i kommunestyret for å si ja til opsjonsavtalen med Arthur Buchardt. Hamar Frp vil si nei.

Ordfører Einar Busterud er klart positiv, men sier By- og bygdelista ikke har behandlet saken ferdig. 

Arbeiderpartiet var imot på onsdag, men skal ha en ny behandling på mandag. MDG Katrine Aalstad var svært kritisk i formannskapet onsdag, og det er uvisst om Regnbuealliansen (BBL, H, V, Sp, Pp og MDG) vil opptre enhetlig.

Erling Behrens i Hamar Frp sier at de mener at tomta må legges ut for salg på det åpne markedet.

– Er ikke dette en for god sjanse for Hamar til å la den gå?

– Arthur Buchardt er ikke den eneste som er kompetent til å bygge hotell. Åpen konkurranse ekskluderer ikke Buchardt fra den videre prosessen, mener Behrens.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00